Energiberegning

Energiberegning med Horn Ventilationsvinduet

Ventilationsvinduet bygger på et princip om at benytte den store overflade som et vindue udgør til at generere energi, ventilation og komfort. Men da det ofte er dyrere i indkøb end et konventionelt vindue, har rådgivere, entreprenører og bygherrer efterlyst troværdige beregninger, der klarlægger investeringen i hele vinduets levetid. Det har nemlig betydning for muligheden for at opnå energitilskud fra energiselskaberne, samt sikre at det kan dokumenteres om byggeriet overholder BR2010, BR2015 eller BR2020.

 

Aalborg Universitet har samarbejde med Horn Group udviklet et sådant beregnings-program, ClimaWinCalc. Det er kodet med en lang række statistiske data, bl.a. U-værdier, E-ref og timebaseret vejrdata.

 

Climawin Calc kan med stor sikkerhed beregne besparelsen ved at få tilført den friske luft gennem Ventilationsvinduer sat i forhold til andre typer vinduer. Programmet viser end-videre, hvordan det relativt store energitilskud Horn Ventilationsvinduet giver fordeler sig over året.

Horn Ventilationsvinduet er gennemmålt og testet hos det tyske Fraunhofer Institut, Tysk-lands svar på Teknologisk Institut. Resultaterne ligger til grund for AAU’s udvikling af Climawin Calc og programmet må anvendes sammen med byggebranchens standard bereg-ningsprogram BE10. Da BE10 er baseret på vejr data med månedsgennemsnit anbefaler AAU, at der laves separate beregninger, som vedlægges en traditionel BE10 beregning.

 

Svar på blot 24 timer

 

Takket være ClimaWinCalc er det nemt at beregne om Ventilationsvinduet kan være en god forretning for bygherren og give bedre indeklima for bygningens brugere. Climacalc er pt. ikke tilgængelig på vores hjemmeside. Man skal blot sende data og tegninger i PDF til Horn-Group Aps. på info@ventilationsvinduet.dk. Vi laver beregningerne i løbet af 1 -2 arbejdsdage.