Typiske spørgsmål

Dannes der dug?

Nej, den konstante strøm af luft sikrer der ikke dannes dug mellem glassene. Der dannes heller ikke dug på det inderste vindue af samme årsag.

Er det nemt at renholde?

Den indvendige ramme i træ eller alu kan nemt åbnes og giver adgang til området mellem glassene.

Hvad med støj?

Ventilationsvinduet er målt til at have fremragende støjdæmpende egenskaber selvom der er åbninger og tilføres frisk luft løbende.

Forurenet luft?

Force Instituttet har udarbejdet en rapport efter at have foretaget målinger på Ventilationsvinduer installeret på Vesterbrogade i København. Rapporten bekræfter, at Ventilationsvinduet har gode selvfiltrerende egenskaber. 80% af mikropartiklerne i luften ikke overlever turen fra bunden af vinduet og op ind gennem ventiler. De falder til bunds og kan fjernes ved almindelig rengøring.

Hvad med træk?

TI’s rapport fra Højstrupparken bekræfter, at der over en 9 måneders måleperiode i 2 testlejligheder ikke er målt træk mere end 60 cm fra vinduerne. Opstår der træk ifm. ekstrem vindpåvirkning i kortere perioder, kan man lukke ventilerne kortvarigt på den indvendige side af Ventilationsvinduet.

Behov for øget luftmængde?

Antallet af Ventilationsvinduer og ventiler dimensioneres altid til opgaven ud fra, at grundventilationens krav til luftmængde skal være opfyldt ved 4-8 pascal differenstryk. Dermed tilføres udeluften med den optimale forvarmningseffekt. Hvis eksempelvis emhættens kapacitet øger behovet for mere luft kortvarigt i løbet af dagen, trækkes der blot mere luft gennem Ventilationsvinduerne. Forvarmningseffekten vil dermed falde, svarende til, at et vindue åbnes for lukke mere frisk luft ind.

Hvad med holdbarhed?

Ventilationsvinduet kan holde lige så længe som andre gode vinduer i gode materialer, som vedligeholdes efter foreskrifterne. Regn med mindst 30 år. Det gælder også ventilerne. Der ydes 10 års garanti på Ventilationsvinduet.

Hvad med løbende vedligehold, justeringer m.v.?

Generelt skal VV vedligeholdes og rengøres som andre typer vinduer. Der er ikke behov for smøring eller løbende justering af ventiler. Se mere under “Vedligehold”.