Sådan fungerer det

Teknologien bag Ventilationsvinduet og Living Better

Hvordan virker Ventilationsvinduet?

Den korte version:

Ventilationsvinduet slipper frisk luft ind. Solen varmer luften op inde i vinduet, så du ikke får kold luft direkte ind i boligen. Det giver store besparelser på varmeregningen.

Om sommeren er vinduerne automatisk med til at holde en behagelig temperatur indenfor.

Det er derfor, vi kalder Ventilationsvinduet for et intelligent vindue.

Billede

Den lidt mere tekniske version:

Ventilationsvinduet er forsynet med patenterede ventiler. De er udviklet og testet i Danmark, så de passer til vores byggereglement og de voldsomme danske vejrforhold.

Vinduet består af en indvendig og en udvendig rude med ventiler i bund og top.

Ventilerne kræver ikke strøm. De er styret af voksmotorer, som justerer sig selv efter udetemperaturen – ved at udvide sig i varmen og trække sig sammen i kulde. Motoren er forseglet med en membran, så den kræver ingen vedligeholdelse.

Ventilationsvinduerne fås også med elektriske motorer. De giver mulighed for at overstyre ved for højt niveau af fugt eller CO2. Du kan styre dem sammen med bygningens andre installationer.

Ingen strøm

Ventilationsvinduet fungerer uden strøm.

Hver ventil er udstyret med en lille motor, der udvider sig og trækker sig sammen ved temperaturudsving. Det kræver ingen vedligehold, justering eller strøm.

Funktioner

Produkt i brug

Normal-indstillingen (forår og efterår):

Den friske luft kommer ind gennem ventilen i bunden af vinduet. Her varmer solens stråler den friske luft op, så den stiger til vejrs. I toppen af vinduet ledes den friske luft ind i boligen.

Produkt i brug

Vinter-indstillingen (under 10 grader):

Ventilen leverer automatisk en svagere luftstrøm, så vinduet har bedre tid til at opvarme den friske luft. Teknologisk Institut og Franhofer har dokumenteret, at man ikke oplever træk mere end 60 cm fra vinduerne.

Produkt i brug

Sommer-indstillingen (over 16 grader):

Frisk luft får lov at strømme direkte ind gennem en bypass-ventil i toppen af vinduet. Luften mellem ruderne bidrager til at køle vinduet af og bliver ledt tilbage til naturen.

Hvordan giver Living Better bedre indeklima?

Den korte version:

Living Better er en kombination af Ventilationsvinduer og en varmepumpe.

Pumpen trækker fugt og varme ud af den gamle luft og genbruger den i gulvvarme og varmt brugsvand.

Det sparer dig for dyre installationer som mekaniske genvindingsanlæg, jordvarme og solceller med mere.

Billede

Den lidt mere tekniske version:

Living Better er et komplet koncept til sundt indeklima og så lavt energiforbrug, at du kan overholde kravene til energiniveauet i BR18 uden alternative energikilder som fx solceller.

En udsugningsvarmepumpe øger effekten af Ventilationsvinduerne ved at skabe et undertryk fra sin centrale placering i boligen eller ejendommen.

Den trækker den brugte luft til sig, så fugten og varmen kan gøre gavn i stedet for skade.

Varmepumpen er behovsstyret og kan justere gulvvarmen efter udetemperaturen.

Produkt i brug

Din garanti for korrekt energiberegning

Ventilationsvinduet har typisk en statisk U-værdi på niveau med 3-lags vinduer. Det reduceres, når vi indregner den dynamiske effekt, som bliver et direkte udtryk for energitilførslen gennem udluftning.
Vi omregner gratis for dig med vores energiberegningsprogram, som er udviklet specielt til Living Better og Ventilationsvinduet af Aalborg Universitet.
Send os din plantegning, facadeskitse og en kort beskrivelse af bygningens hoveddata på info@ventilationsvinduet.dk eller brug vores kontaktformular.

Book et gratis vinduestjek