SKOLER OG INSTITUTIONER

Ventilationsvinduer i nyt funktionelt design

VENT2100

Ventilationsvinduer type 2100 er helt unikt og gennemført i sit udtryk. Vinduets praktiske funktioner er tænkt på ny, og skaber et unikt, smukt og funktionelt vindue.

Smukt tidsløst design

Ventilationsvinduet type 2100, er designet under hensyntagen til traditionelle danske byggeskikke, og kan derfor anvendes ved trinvis udskiftninger.

Artikel i Ingeniøren 20. oktober 2015:

 

Lærerne mere syge: Indeklima forværret i skolerne efter reformen:

LÆS ARTIKLEN

Ventilationsvinduet er i dag installeret på en række skoler og børneinstitutioner landet over, hvor der har været behov for at løse indeklimaproblemer. Det er en lettelse i hverdagen, at udluftningen kan ske UDEN at skulle åbne og lukke vinduer. Dermed sikres et kontinuerligt luftskifte uden hensyn til vejret uden for.

 

Vi bruger IC-meter målinger til sammen med skolen eller institutionens ledelse at kunne følge udviklingen i indeklimaet. IC-meter måler på fugt, støj, CO2 og temperatur. Alle som ønsker at følge udviklingen kan blive koblet op.

 

Ventilationsvinduet anvendes ofte til grundventilation. Dermed sikres at bygningen får tilført luft i de mange timer i døgnet bygningen eller lokalerne ikke anvendes. I de tidsrum, hvor lokalerne er i anvendelse, styres indeklimaet af sensorer, som i kombination med ventilatorer og Ventilationsvinduet sikrer et tilstrækkeligt luftskifte, uden lyd- eller trækgener.

 

Siden august måned har Ødis Skolen i Kolding kommune testet Ventilationsvinduet op imod 3-lags termoruder i en række klasselokaler. Fælles for lokalerne er at de er relativt små og med over 20 elever i hver klasse. Der er ikke mekanisk udsug fra klasserne, men alene en aftrækskanal i hjørnet af lokalet.

 

Ventilationsvinduerne er forsynet med indbyggede persienner. I november måned skal den første 3 måneders evaluering finde sted. Hidtidige målinger viser, at lokaler med Ventilationsvinduet er istand til at holde CO2 niveuaet væsentligt under normalt niveau. I tillæg ses at på varme dage er Ventilationsvinduets selvkølende effekt godt hjulpet af de indbyggede persienner, med til at holde lokalet mere svalt og mere behageligt at være i.