Om os

Vores mission

Horn-Group er en 100% danskejet virksomhed der gennem produktudvikling og ny teknologi søger at tilføre vinduet en øget værdiskabende funktion til gavn for udbydere, ejere og brugere. Fokus er på at løse tidens udfordringer i byggeriet med for tætte huse og for dårligt indeklima.

Vinterpaladset i Sankt Petersborg, som er en af de første kendte bygninger i verden, som har såkaldte ”russer” vinduer, som kan lukke forvarmet luft ind i bygningen.

Vores vision

At bidrage til lavere CO2 udslip, sundere bygninger, et bedre liv og større trivsel for mennesker gennem naturlig ventilation med frisk luft og mindre energiforbrug.

Vores historie

Horn Group ApS. er grundlagt af Horn Vinduer, som har produceret og udviklet kvalitetsvinduer i snart 40 år og haft egen produktion under navnet PC Vinduer frem til 2007. Herefter tog virksomheden navnet Horn Vinduer og markedsførte primært koblede vinduer til den ældre boligmasse. Horn Vinduer har leveret vinduer til mange prominente bygninger rundt omkring i landet herunder Svinkløv Badehotel, Palace Hotel, Hotel Nobis, Odd Fellowpalæet osv.

Princippet med en dobbelt vindueskonstruktion med en åbning udvendigt for neden for at få kold luft ind og en åbning indvendigt foroven for at få den forvarmede luft ind i bygningen, har været anvendt i flere hundrede år i kolde egne af verden. Den mest berømte bygning som har den slags vinduer er Vinterpaladset i Skt. Petersborg, som er opført i den 18 århundrede. Også i Finland og Sverige har de såkaldte Russervinduer været anvendt som primær kilde til forvarmet frisk luft. Princippet bygget på en manuel åbning og lukning.

Ideen til det moderne ventilerede vindue kom i 2004, hvor vi indsendte en prototype til konkurrencen ”nye vinduer til gamle bygninger”. Opfindelsen vandt og det skabte kimen til at gå videre og færdigudvikle det vi i dag kender som Ventilationsvinduet. I samarbejde med Byens Tegnestue og ingeniør Søren Møller blev den første serie af termostatisk styrede ventiler udviklet, patentanmeldt og taget i anvendelse.

I 2010 lykkedes det at komme med i et EU-støttet udviklingsprojekt: ”The intelligent Ventilated Window”, Climawin, som tilførte projektet betydelige midler og gjorde det muligt at videreudvikle det termostatiske ventilsystem til at være modulært, samt kan fungere både med termostatisk og elektronisk styring. Omfattende laboratorietests af konceptet blev gennemført hos Fraunhofer Instituttet i Tyskland. Aalborg Universitet har stået for dokumentationsdelen og udarbejdet et beregningsprogram, som meget nøjagtigt kan udregne energitilskuddet, som VV giver både på varme og på selvkøling.

I det moderne Ventilationsvinduet sker lufttilførslen gennem udfræsninger i vinduets bund og topkarm. Luftstrømmen styres igennem intelligente termostatisk styrede Climawin ventiler (Pat.), som automatisk regulerer luftmængden ind gennem vinduet afhængigt af temperaturen ude og luftens temperatur i mellemrummet mellem udvendig og indvendig rude. Dermed er der mere kontrol over lufttilførslen og det er nu muligt at beregne luftskifte, energitilførsel og energitabet.

I 2012 var produktet modnet til at kunne introduceres mere bredt i markedet. Sammen med en gruppe private investorer dannedes selskabet Horn Group ApS. Alle omkring selskabet har en passion for at mennesker og huse skal have tilført frisk luft og forbedret indeklima – uden det skal være raketvidenskab.

Horn-Group Aps. profilerer sig i dag med Ventilationsvinduet, som det primære produkt. Vi tilbyder et bredt sortiment af komplette vinduer og døre og kan dermed levere til det samlede byggeri. Horn Groups sortiment fremstilles på moderne vinduesfabrikker som har teknolig til at kunne indbygge Climawin ventilsystemet og sikre at det komplette vindue lever op til Horn Groups’ og de generelle krav fra markedet til DVC og CE mærkning.

I november 2016 modtog Horn Group prisen for Det Bæredygtige Element på Building Green messen i Forum. En flot anerkendelse fra byggeriets parter til det unikke stykke udviklingsarbejde udført i mennesker og bygningers tjeneste for et bedre indeklima.

Næste skridt for Horn Group ApS er at udnytte det store internationale potentiale for Ventilationsvinduet og teknologien bag. Vi har i dag flere vindues- og vinduesprofilproducenter i Europa, som har licens til at må lave et Ventilationsvindue med Horn Groups teknologi. Målet er, at udbrede teknologien til alle de vinduesfabrikker i verden, som gerne vil tilbyde deres kunder et vindue der kan ånde og give et bedre indeklima.

medarbejder foto

Peter L. Clausen
Salg og teknik

+45 40 38 94 24 plc@ventilationsvinduet.dk
medarbejder foto

Christian Thing
Eksport

+45 29 47 99 55 ct@horngroup.dk
medarbejder foto

Poul Horn
Teknik og salg

+45 21 42 33 88 ph@ventilationsvinduet.dk