Teknologi

Teknologi

Ventilationsvinduet - det utætte vindue

Det utætte vindue

Ventilationsvinduet er undtagelsen, der bekræfter reglen om, at der sjældent sker noget nyt i vinduesbranchen. Konceptet baserer sig således på intelligente utætheder og bryder med årtiers opfattelse af, at et vindue skal være hermetisk tæt.

 

Det betyder, at vinduet kan generere såvel varme som køling samt frisk luft afhængigt af bygningens og beboernes behov. Ud over besparelser på varmeregningen er gevinsten et markant forbedret indeklima, herunder et definitivt farvel til bygningsskader som følge af fugt og skimmelsvamp.

 

Selvom vores vinduer har mange funktioner, passer de – takket være erfarne og dygtige danske designere – til alle typer byggerier. Ventilationssystemet er diskret fræset ind i konstruktionen, der også er renset for elektronik og udelukkende benytter sig af naturens kræfter.

 

Hovedideen bag CLIMAWINTECH bygger på et gammelt vinduesprinzip (Russervindue) blot i en mere teknologisk version, der gør vinduet intelligent og derigennem tilbyder en række funktioner.

Løsningen ligger i den udviklede selvstyrende friskluftsventil der åbner og lukker afhængig af ude – og inde temperaturer.

Vinduet i en kombination af en 2 lags energierude og en etlags rude. Afstanden mellem det yderste og inderste glaslag gør det muligt at indbygge solafskærmende persienner.

Det er i rammens top og bund at de patenterede ventiler er indbygget. Ventilerne åbner og lukker automatisk ved stigende og faldenende temperaturer. Ved udendørstemperaturer på 23 grader lukkes for tilførslen af forvarmet luft til bygningen og istedet påbegyndes en køling af bygningen ved at ventilen i toppen automatisk vender så den forvarmede luft ledes ud. Denne termiske effekt skaber en hastig luftstrøm mellem glassene som virker kølende. Dette suppleres af en ventil der leder luft direkte ind i bygningen som friskluftventilation.

Falder temperaturen skifter ventilerne retning saa der stadig tilføres frisk luft, men denne forvarmes mellem glassene inden den ledes ind i bygningen, der saaledes tilföres frisk forvarmet luft gennem Climawin teknologien.