Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

Hvis dette er første gang du læser om et Ventilationsvindue, kan det måske lyde lidt kompliceret at et vindue, som vi normalt opfatter som et energibelastende byggeelement, nu pludselig kan yde et energi overskud til boliger, men det er faktisk meget enkelt.

 

Vinduet er en konstrueret med det dobbelte antal rammer i een karm for at skabe et luftmel-lemrum mellem vinduesrammerne. Luftmellemrummet udnyttes til at forvarme udefrakom-mende frisk luft og luften trænger ind i boligen i tempi afhængig af ude og inde-temperatur - dvs. jo varmere jo hurtigere ledes den opvarmede luft op igennem rammerne. I vinduets over-karm er placeret en ClimaWin Techniq ventil, der helt automatisk reagerer på udetemperaturen og temperaturen på luften mellem rammerne. Så længe temperaturen mellem rammerne er under 23 grader, vil luften ledes ind i boligen som frisk forvarmet luft - når temperaturen stiger til mere end 23 grader, vender ventilen - dvs. ventilen lukker for at den opvarmede luft ledes ind i boligen, og åbner istedet udad således at den opvarmede luft ledes direkte ud i det fri. I modsatte side af overkarmen er placeret en kontraventil, som langsomt begynder at åbne for friskluftindtag direkte udefra og ind i boligen. Dermed vil vinduet altid sørge for god kontinu-erlig ventilation, uanset om det er vinter, sommer, nat eller dag.

 

Sådan fungerer Ventilationsvinduet

Normal position

 

I normal position leverer vinduet optimal forvarmet friskluft-forsyning til bygningen.

Luften forvarmes dels af 'varmetab' fra indvendig side og dels af solens påvirkning udefra.

 

Minimal position

 

I minimal position, som f.eks. en kold vinterdag eller en efterårs nat, leverer vinduet en svag, men konstant forvarmet luftstrøm.

 

Vinduet lever op til de foreskrevne krav og vil altid levere det mest optimale luftflow, uden trækgener og overflødige varme-tab.

Selvkølende position

 

I selvkølende position leverer vinduet frisk udeluft, direkte udefra i vinduets overkarm. Ventilen i overkarmen begynder at vende ved 23 grader og hhv. lukker for at den forvarmede luft ledes ind i bygningen og åbner for at luftstrømmen kan ledes bort direkte ud i det fri. På denne måde nedkøles ruderne til den aktuelle udetem-peratur.