Ventilen

CLIMAWINTECH Ventil

Ventilationsvinduet er, uanset model, konstrueret med en indvendig og en udvendig rude. Frisk luft ledes ind mellem glaslagene i bunden af vinduet, og passerer op mellem glaslagene, mens det opvarmes dels af solens påvirkning og dels af det indvendige glas, for til sidste at blive ledt ind i huset som frisk forvarmet luft.

 

I Ventilationsvinduets overkarm er der placeret en ClimaWin Ventil, der justerer og sorterer luften, afhængig af hvilke temperaturer luften har og hvad udetemperaturen er.

 

Ventilen er konstrueret med voksfyldte aktuatorer, og reguleres alene ved temperaturens indvirkning på voksen - jo varmere jo blødere bliver voksen og stempler i aktuatorene reagerer herved, og forårsager at ventilen automatisk åbner og lukker afhængig af temperatur. På denne måde sikrer vi en simpel, men stabil funktion uden mekanisk påvirkning.

 

Climawin ventilens egenskaber er testet af Fraunhofer Instituttet i Tyskland. Ventilen leverer frisk forvarmet luft fra 9,9m3/t ved 4 pascal op til 22,4 ved 20 pascal. Suppleres antallet af air-flow-tromler kan der i et vindue med bredden 1195mm levere op til 56,2m3/t ved 20 pascal. Testresultater foreligger på op til 50pa. Luftmængden kan ved elektronisk behovs-styring øges yderligere ved kortvarige overstyringer af by-pass, som tillader endnu større luftmængder.

 

Resultaterne ligger til grund for Aalborg Universitets opbygning af Climawin energiberegnings-programmet, som vi stiller til rådighed for beregning af energi-tilskuddet i ethvert byggeri.

 

 

Diskret integreret

 

Ventilen er monteret skjult bag en diskret hvidmalet pladerist i vinduets overkarm.