Institutioner

Referencer - institutioner

 

Institutioner:

 

Horn Ventilationsvinduet er anvendt både i nybyg og i renovering af børneinstitutioner rundt omkring i landet. Erfaringerne viser at grundventilation med Horn Ventilationsvinduet suppleret med behovsstyret mekanisk udsugning giver et godt indeklima og lavere årlige driftsomkostninger. Flere projekter er undervejs og blive beskrevet snarest.

 

Kulturbørnehaven, Pøl, Sønderborg Kommune.

 

”Ventilationsvinduet erstatter mekanisk anlæg og løser fugtproblemer”.

 

Børnehave beregnet for 46 børn i alder 2,5 – 6 år. Renoveret med nye Horn-Ventilationsvinduer (træ/alu) i maj 2015 som erstatning for et mekanisk ventilationsanlæg. Efter kommunens mening havde de mekaniske anlæg ikke forhindret fugtproblemer og skimmelsvamp i områder, hvor børnene færdes.

 

Ventilationsvinduerne og antal Climawin ventiler er dimensioneret til at sikre en konstant grundventilation af alle rum i det renoverede område. Det suppleres af et behovsstyret udsug, som sikrer øget luftskifte når der er aktivitet i lokalerne.

 

Ventilationskoncept: Hybrid. (Ventilationsvinduet og et mekanisk behovsstyret sug).

Stjerneblomsten, Vejle – Nybygning. Beskrivelse følger snarest.