Lejligheder

Referencer - lejligheder

 

LEJLIGHEDER:

 

Ventilationsvinduet anvendes primært i renovering, hvor eksisterende aftrækskanaler udnyttes til at sikre en naturlig grundventilation suppleret med mekanisk udsug fra køkken og bad.

Højstrupparken, Odense. Fyns Almennyttige Boligforening. Arkitekt: EMA, København, KPF Arkitekter, Viborg. Rådg. Ingeniør: Viggo Madsen, Århus. Projektet er støttet af Realdania.

 

”Stort eller lille indgreb ved renovering af den ældre bygningsmasse”?

 

2 prøvelejligheder på hhv. ca. 65 og 80m2 er blevet totalt renoveret i foråret 2015 for at skabe et mere moderne boligmiljø, som opfylder de krav man har til boliger i dag til indretning, lys, energiforbrug og indeklima.

 

Begge lejligheder har monteret Horn Ventilationsvinduer 2000 i træ/alu og et Danfoss ventilationsanlæg. DTU laver IC-meter målinger på begge systemer parallelt over en periode. Lejlighederne forbliver ubeboet i testperioden, men fugt og Co2 belastningen simuleres.

 

Antallet af ventilerede vinduer og Climawin-ventiler er afstemt efter et luftskifte på 0,3-0,5/time med mekanisk aftræk fra bad og køkken. Målingerne viser, at med Horn Ventilationsvinduer er det muligt at skabe et godt indeklima med tilstrækkeligt luftskifte til at opfylde gældende krav ved renovering af lejligheder.