Skoler

Referencer - skoler

 

Fredensborg Skole, Fredensborg Kommune

 

Bygningsafsnittet er fra begyndelsen af 50’erne og har aftrækskanaler gennem tag. De oprindelige friskluftsventiler er muret til og ventilation afhængig af åbning af vinduer og døre. Facaden og vinduer vender mod syd. Det giver store problemer med afledning af overskudsvarme og har medført et krav om en løsning.

 

I juni måned er der med støtte fra EU’s Climawin-projekt installeret Horn Ventilationsvinduer med elektroniske Climawin ventiler og elektrisk centralt styrede persienner. Elforsyningen til persienner er batteri med solceller.

 

Ventilationskoncept: Hybrid, behovsstyret med Co2 sensor. Indbyggede persienner.

 

Horn Ventilationsvinduer: Træ/Træ, type 2000. Climawin air-flowventiler med elektronisk styring, som reagerer på hhv. temperatur (cooling) og Co2.

 

Der foretages løbende IC-meter målinger.

Målingerne viser at CO2 niveauet kan reduceres med op til 50%.

 

Selvkølingseffekten holder temperaturen i rummet ca. 20% lavere og Ventilationsvinduet medvirker til at temperaturen i bygningen falder over natten (ca. 2 grader).

 

 

Ødis Skolen, Kolding Kommune.

 

Skole opført i 1950’erne med aftrækskanaler fra klasseværelser og op gennem tag. Skolen er udfordret med facade mod syd og et indeklima belastet af sol, varme og højt CO2-niveau.

 

Horn Ventilationsvinduer type 2000 træ/træ monteret i august 2015 med indbyggede persienner.

 

Løsning: Pt. naturlig ventilation. Der udføres IC-meter målinger som måler Ventilationsvinduets effekt målt op mod moderne 3-lags vinduer uden ventilation. 1 evaluering sker ca. 1.11.15.

 

Den Grønne Friskole, Amager. Bygherre: Den Grønne Friskole, arkitekter: Én-til-én.

 

Skolen er indrettet i en ældre industriejendom på Amager. Der er valgt materialer og løsninger som giver et godt indeklima og et sundt og grønt miljø.

 

Skolen skriver selv på sin hjemmeside: I skolens bygninger og drift tilstræbes brug af bæredygtige materialer og processer, samt et minimalt forbrug af energi. Dette indebærer minimering af affald samt energi- og vandforbrug; vi genbruger, opsamler regnvand, og bruger vedvarende energikilder.

 

Ventilationsvinduet type 2000 er valgt og fungerer sammen med et centralt udsug og supplerende ikke-ventilerede vinduer, som er behovsstyret. I kombination med de omhyggeligt udvalgte isoleringsmaterialer (træuld), vægbehandling (ler) og fravælgelsen af traditionelle overfladebehandlinger i øvrigt, har man opnået et godt indeklima med et minimum af driftsomkostninger. Der er udført IC-meter målinger.