Altid luftet ud?

31. marts 2017

Hvad er det for en teknologi der styrer luftstrømmen og dermed giver et betydeligt energitilskud, gør det virkeligt interessant at overveje Ventilationsvinduer frem for standard vinduer?

Climawin® ventiler kaldes det ventilsystem, som Horn-Group har udviklet og patenteret. Det modulopbyggede ventilsystemet består, som de ses på billedet, af 4 dele, 2 aktuatorer og 2 luft-ventiler. De viste aktuatorer er termostatiske og fungerer ved hjælp af små voks-motorer, som fungerer uden strøm. Climawin fås også i en elektronisk version med elektromotorer og tilgang til styring, som kan kommunikere med bygningens øvrige styringssystemer. De 4 dele er konstrueret på kompakte mål kan monteres i ramme eller karm øverst mellem det yderste og inderste vindue. Ramme og karmmål er standard, men der fræses ud, så der er plads til ventilerne og luftvejene sikret. Ventilerne dækkes af en pæn rist. Det er enkelt at komme til ventilerne når der opstår behov for rengøring mv. Ventilerne kræver ikke smøring, justering eller lignende, men er konstrueret til at kunne drifte i mange år uden vedligehold.

Climawin® ventilerne er modulære. Det betyder, at der kan sættes flere ventiler efter hinanden i den bredde vinduet tillader. Dermed kan lufttilførslen øges gennem de enkelte vinduer og medvirke til at vi kan opfylde kravene til større luftmængder f.eks. i institutioner eller kontorer, hvor det typisk er nødvendigt. Climawin® ventiler i viste udførelse har været anvendt i markedet siden 2013. Kapacitetsskema: Dokumentation: Hvad har vi dokumentation for: DTU- rapporten fra 2005. Climawin fraunhofer rapporten fra 2010-12. Force Instituttets målinger, april, 2016 AAU’s energiberegningsmodel TI’s Højstrupparken Rapport fra 2016.

Ventilerne dækkes af en pæn rist. Det er enkelt at komme til ventilerne når der opstår behov for rengøring mv. Ventilerne kræver ikke smøring, justering eller lignende, men er konstrueret til at kunne drifte i mange år uden vedligehold. Climawin® ventilerne er modulære. Det betyder, at der kan sættes flere ventiler efter hinanden i den bredde vinduet tillader. Dermed kan lufttilførslen øges gennem de enkelte vinduer og medvirke til at vi kan opfylde kravene til større luftmængder f.eks. i institutioner eller kontorer, hvor det typisk er nødvendigt. Climawin® ventiler i viste udførelse har været anvendt i markedet siden 2013.

Dokumentation:
• DTU- rapporten fra 2005.
• Climawin fraunhofer rapporten fra 2010-12.
• Force Instituttets målinger, april, 2016
• AAU’s energiberegningsmodel
• TI’s Højstrupparken Rapport fra 2016.