Det Utætte Vindue

31. marts 2017

Selvfølgelig skal et vindue være tæt. Men det må godt kunne ånde!

Vinduer er i mange år blevet brugt til at give lys og udsyn. De øgede krav til lavere energiforbrug har medført at det moderne 3-lagsvindue er meget tæt. Det kan ifm. udskiftning skabe problemer for mennesker og bygninger ifa. råd, svamp, fugt og dårligt indeklima. Vi opfordres til at lufte ud, men i en travl hverdag, frost og blæst mv. bliver det bare ikke altid gjort.

Ventilationsvinduet ser ud som alle andre vinduer, men er en dobbeltkonstruktion med udfræsninger i top og bund som tillader frisk luft udefra at blive styret ind i bygningen. Luften forvarmes af varmetabet på den indvendige rude samt solen på konstruktionen ude fra. Som det fremgår af nedenstående principtegning, så er Ventilationsvinduet intelligent og tilpasser sig helt automatisk efter vejforhold og årstid. Dermed giver den styrede utæthed mening og giver mulighed for at vi får et bedre indeklima og sundere bygninger.

Det er trygt at anvende Ventilationsvinduet. Konstruktionen og teknikken er gennemtestet og der er dokumentation for, at Ventilationsvinduet yder et betragteligt bidrag til bygningens opvarmning og nedkøling, samtidigt med at luftskiftet kan opfylde gældende krav.