Typiske spørgsmål om ventilationsvinduet

Har du problemer med indeklima?

Dårligt indeklima kan føre til skimmelsvamp, koncentrationsbesvær og luftvejssygdomme. Et sundt indeklima vil til gengæld give energi til både dig og dit hjem.

Ventilationsvinduet og Living Better giver dig verdens bedste indeklima i hjem, skoler og på kontorer.
Her samler vi de spørgsmål om ventilationsvinduet, som mange gerne vil have svar på.

Hvad er Ventilationsvinduet?

Ventilationsvinduet er et vedligeholdelseslet vindue, som uden brug af strøm sikrer dig frisk og opvarmet luft. Vi leverer det i den stil, som passer til dit byggeri.

Den forreste rude er en helt almindelig termorude i tre lag. Den inderste rude er et enkelt lag glas.

 

Hvordan fungerer Ventilationsvinduet?

Den friske luft kommer ind mellem de to ruder. I bunden af vinduet står ventilen altid åben, så frisk luft kan komme ind i mellemrummet.

Solens stråler og din varme indeluft sørger for en god temperatur i mellemrummet.

Når luften i mellemrummet bliver varmet op, stiger den friske luft til vejrs og bliver sendt ind i rummet gennem ventilen i toppen af vinduet.

 

Giver Ventilationsvinduet overophedede boliger?

Nej. Vores patenterede ventiler justerer vinduet efter temperaturen.

Når det er varmt udenfor, vil Ventilationsvinduet sende den forvarmede luft tilbage til naturen. Det er med til at afkøle rummet. Den friske luft slippes direkte ind gennem en ventil i toppen af vinduet.

 

Kræver Ventilationsvinduet strøm?

Nej. Ventilerne tilpasser sig automatisk til forholdene uden brug af strøm.

Det er dog muligt at købe Ventilationsvinduer med strøm, hvis man har brug for ekstra ventilation – for eksempel i store kontorbygninger.

 

Ligner Ventilationsvinduet et almindeligt vindue?

Det kommer an på, hvor tæt du går på. Lidt på afstand ligner Ventilationsvinduet et helt almindeligt vindue. Vi producerer vinduerne, så de har samme stil og udtryk som de almindelige vinduer i ejendommen – som vi også gerne leverer.

Tæt på vil du bemærke de små forskelle som den indvendige rude, det større mellemrum og de effektive ventiler.

 

Hjælper det på min allergi? Og træthed?

Hvis du oplever allergi eller træthed som symptomer på et dårligt indeklima, kan Living Better være med til at fjerne dem fuldstændigt. Vi kan selvfølgelig ikke garantere dig, at verdens bedste indeklima vil løse dine problemer. Det må du spørge din læge om. Men vi kender til flere, som har fået det bedre af Living Better. Du kan læse om en familie, som slap af med allergi og børneastma her.

Dannes der dug i Ventilationsvinduet?

Nej, den konstante strøm af luft sikrer, at der ikke dannes dug mellem glassene. Der dannes heller ikke dug på det inderste vindue af samme årsag.

 

Kan jeg dæmpe støj med vinduet?

Ja. Ventilationsvinduet er målt til at have fremragende støjdæmpende egenskaber, selvom der er åbninger og tilføres frisk luft løbende.

 

Og hvad med sol - kan man sætte solfilm på Ventilationsvinduet?

Du kan i princippet godt montere solfilm på Ventilationsvinduet. Vi vil dog anbefale dig at tale med os om det først, fordi det kan påvirke beregningen af din energiramme.

 

Er det kun til nye huse?

Nej. Ventilationsvinduet forbedrer indeklimaet i alle typer boliger og ejendomme. Living Better kan også installeres i alle typer ejendomme, men det vil typisk være lettere og billigere at installere i nye huse og nye ejendomme.

Skal jeg så aldrig åbne et vindue?

Du behøver ikke at lufte ud selv længere, fordi vinduerne gør det for dig. Men når du for eksempel støvsuger og derfor virvler støv rundt i boligen, kan det alligevel være godt at åbne vinduer, så du får luftet endnu mere ud.

Hvordan regulerer vinduet selv varmen uden brug af strøm?

Ventilerne i vinduet er termostat-ventiler i temperaturfølsomt voks. De bliver indstillet til at passe til temperaturforholdene og den luftstrøm, som ønskes i den enkelte ejendom. Når temperaturen stiger, udvider den temperaturfølsomme del sig. I kulde trækker den sig sammen. På den måde kan ventilen automatisk justere sig, så den passer til varmen eller kulden udenfor.

 

Hvad sker der ved behov for mere frisk luft?

Hvis emhætten for eksempel øger behovet for mere luft kortvarigt i løbet af dagen, trækkes der blot mere luft gennem Ventilationsvinduerne. Forvarmningseffekten vil falde svarende til, at et vindue åbnes for at lukke mere frisk luft ind.

Antallet af Ventilationsvinduer og ventiler dimensioneres altid til opgaven ud fra, at grundventilationens krav til luftmængde skal være opfyldt ved 4-8 pascal differenstryk. Dermed tilføres udeluften med den optimale forvarmningseffekt.

 

Er der risiko for at få forurenet luft ind gennem vinduet?

Stort set ikke. 80 % af mikropartiklerne i luften falder til bunds inde i vinduet og kan fjernes ved almindelig rengøring.

Det tal har vi fra Force Instituttet, som har udarbejdet en rapport ud fra målinger på Ventilationsvinduer installeret på Vesterbrogade i København – hvor der er mange mikropartikler i udeluften.

Rapporten bekræfter, at Ventilationsvinduet har gode selvfiltrerende egenskaber.

 

Hvad er Living Better?

Living Better er den bedste løsning til et sundt indeklima og en bæredygtig varmeforsyning. Living Better består kort fortalt af Ventilationsvinduer og en varmepumpe. Vi regner præcist ud, hvor mange Ventilationsvinduer, der skal til for at give den perfekte forsyning af frisk luft.

Varmepumpen placeres centralt, så den kan trække luft til sig fra aftræk i køkken og bad. Energien i den varme og fugtige luft bliver overført til varmt vand og gulvvarme.

Det gør Living Better til en god forretning for både dig og miljøet.

 

Kan jeg få Living Better i min bolig?

Ja. Men prisen og dit udbytte afhænger selvfølgelig af din bolig.

Når du bygger et nyt hus, er det nemt og billigt at få Living Better. Den høje tæthed i huse med moderne isolering gør det let for varmepumpen at trække nok varme ud af luften til at varme din bolig op.

I ældre boliger kan Living Better kræve større varmepumper og en traditionel varmekilde. Gammeldags isoleringsløsninger giver et større varmetab, og derfor er det svært at få den samme effekt af Living Better-konceptet i gamle boliger.

Vi har med succes installeret Living Better som del af en renovering af større boligejendomme. Her er ejendommene fortsat med at bruge fjernvarme som primær varmekilde. Men forbruget er nedsat betydeligt, fordi boligerne kan bruge varmen fra varmepumpen, før de skal trække på fjernvarmen.

 

Får mit hus et bedre energimærke med Living Better eller Ventilationsvinduet?

Det er svært at sige, før vi kender dit hus. Ældre huse kan sjældent få et væsentligt højere energimærke, fordi beregningerne bag mærkningen tager hensyn til byggeår, isolering i dit fundament og andre faktorer, som du ikke kan ændre på uden at rive hele huset ned og begynde forfra.

Men vi leverer al den nødvendige dokumentation til beregningen af dit energimærke. Du får altså en tydelig dokumentation af energieffekten, når du renoverer med Ventilationsvinduer og Living Better.

Ventilationsvinduerne kan bidrage til en højere mærkning, men du må ikke gå ud fra, at dit ældre hus kan komme over energiklasse C, uanset hvor meget du renoverer og efterisolerer.

Har jeg brug for vedligehold og justering af vinduerne?

Generelt skal vinduerne kun vedligeholdes og rengøres let – præcis som andre typer vinduer. Der er ikke behov for smøring eller løbende justering af ventiler.

 

Kommer der skidt mellem glassene?

Med tiden vil der samle sig en smule skidt i bunden af vinduet. Det kan støvsuges væk.

 

Er Ventilationsvinduet nemt at renholde?

Der er lidt mere glas at pudse, men derudover er det lige så let som alle andre vinduer.

Den indvendige ramme i træ eller alu kan nemt åbnes og giver adgang til området mellem glassene. Vi anbefaler en årlig støvsugning og aftørring af luftindgangene.

 

Hvor længe holder et Ventilationsvindue?

Ventilationsvinduet kan holde, lige så længe som andre vinduer i kvalitetsmaterialer, hvis du vedligeholder dem efter foreskrifterne. Du kan trygt regne med mindst 30 år. Det gælder også ventilerne. Vi giver 10-års garanti på Ventilationsvinduet.

 

Oplever man træk fra Ventilationsvinduer?

Kun hvis man står helt tæt på vinduerne. Er du mere end 60 cm fra vinduet, kan du ikke måle træk.

En ekstern rapport fra boliger med Ventilationsvinduer i Højstrupparken bekræfter, at der over en ni måneders måleperiode i to testlejligheder ikke er målt træk mere end 60 cm fra vinduerne.

Hvis du oplever træk under stormvejr eller andre ekstreme vindforhold, kan du lukke for de indvendige ventiler i vinduet, indtil uvejret er ovre.

 

Hvad koster Ventilationsvinduet?

Et ventilationsvindue koster cirka 4.000 kr. (ekskl. moms) mere end et almindeligt vindue. Men du skal huske at sætte den merpris op mod, hvad du skal give for et traditionelt ventilationsanlæg.

Hver opgave kræver en præcis beregning. Men som tommelfingerregel kan man sige, at en lejlighed på 80 kvadratmeter skal have fire Ventilationsvinduer. Din udgift til vinduer vil altså være omkring 16.000 og 18.000 kr. dyrere (igen ekskl. moms) end en almindelig vinduespakke.

Til gengæld får du effektiv ventilation med i prisen. Vi kender ikke nogle traditionelle ventilationsanlæg, som du kan købe til den pris.

 

Er effekten af Ventilationsvinduet dokumenteret?

Ja. Aalborg Universitet har skabt et program til beregning af effekten af Ventilationsvinduet i nybyggeri. Vi overholder bygningsreglementets krav til fulde.

Vi har også dokumentation for, at der ikke er ulemper ved Ventilationsvinduet. Force Instituttet har målt på luftforurening. Sammen med andre rapporter har det vist, at der ikke er gener ved Ventilationsvinduet. Du kan læse mere under ”Oplever man træk fra Ventilationsvinduer?” og ”Er der risiko for at få forurenet luft ind gennem vinduet?” ovenfor.

Dokumentationen er vigtigst i nybyggeri, hvor vi skal overholde det gældende bygningsreglement. I renoveringsopgaver er bygherren mindre bundet end i nybyg. Her er målet typisk at forbedre beboernes velvære og oplevelse af et sundt indeklima. Det kan gøres ved installationen af få Ventilationsvinduer.

Flere anerkendte institutter har dokumenteret effekten på lystransperans, U-værdier, E-ref, luftmængder, varmeoverførsel, energieffekt, støjdæmpning, selvfiltrering af mikropartikler og Nox med mere.

 

Kan jeg se Living Better og Ventilationsvinduet i brug?

Ja. Vi har installeret begge dele mange steder i Danmark. Det er dog ikke alle, der er åbne for offentligheden. Du kan for eksempel opleve det gode indeklima, som Ventilationsvinduer giver i Det Biologiske Hus i Middelfart.

Kontakt os, hvis vi skal arrangere en fremvisning for dig i et byggeri med Living Better.

Hvad gør varmepumpen?

Varmepumpen trækker den fugtige og iltfattige luft ud af boligen gennem de tilgængelige aftrækskanaler. Energien i luften bliver overført til boligens varmekilde – oftest gulvvarme – og til en varmtvandsbeholder. Den beholder kan så forsyne boligen med varmt brugsvand.

Varmepumpen forstærker også effekten af Ventilationsvinduerne, så du får mere frisk luft ind, end du ville få uden en varmepumpe.

 

Hvor skal varmepumpen stå?

Den bliver installeret i et teknikskab, hvor den er tæt på vandtanken og gulvvarmen.

 

Hvor meget fylder varmepumpen?

Varmepumpen fås i forskellige modeller, som alle fylder meget mindre end de fleste varmekilder. Den store fylder nogenlunde det samme som et helt almindeligt køleskab. Den lille varmepumpe har ikke integreret vandbeholder og fylder derfor i sig selv mindre.

Hvordan bestiller jeg?

Skriv eller ring til os om dit projekt

Kontakt os