Garanti

Garantien på produkter fra Horn-Group dækker:
• Produktionsfejl på elementer, glas og overfladebehandling – indenfor garantiperioden.
• Transportskader som meddeles Horn-Group Aps. senest 5 dage efter levering.

Garantien på produkter fra Horn-Group Aps. dækker ikke:
Fejlmontage, herunder:
• Elementer, som ikke er monteret i vater og lod, samt hvor diagonalmål ikke er ens.
• Elementer, som ikke er monteret som anvist i brugervejledning for træ eller træ/alu, under montering og fastgørelse.
• Elementer, som kun er monteret med skum.
• Almindelig service som : smøring, mindre afhøvlinger, samt justering af beslagdele.
• Sliddele som : hængsler, låse, lukketøj, tætningslister m.v., der skal udskiftes på grund af slid.
• Dug på indvendig side af ruder, som ikke skyldes fejl ved glas, men kan henføres til manglende ventilation.
• Dug på udvendige side af ruder, som vil forekomme ved energiruder, dette er kun et tegn på, at ruden virker.
• Flækkede ruder: revnede ruder vil almindeligvis være et forsikringsspørgsmål. Frist for at indgive reklamation:
• Transportskader og ridser i glas skal indgives umiddelbart efter levering. Send venligst billeder med.
• Snavs og fremmedlegemer mellem glassene meddeles inden et år efter levering. Send venligst billeder med.
• Øvrige fejl meddeles inden 10 år for ordrer leveret efter 1/9-2013.
• Fejl og mangler i forbindelse med levering skal meddeles inden 5 dage.

Vedligeholdelse og aflevering:
• Tætningslister og beslagdele skal rengøres for byggesnavs.
• Oplukkelige rammer skal justeres for korrekt frigang.
• Hængsler og lukkebeslag skal justeres til korrekt friktion og bevægelighed.
• Bevægelige dele (ikke friktionsdele) skal smøres med egnet smøremiddel.
• Montageskader på overfladebehandling skal udbedres inden aflevering.
• Overfladebehandling skal vedligeholdes løbende, alt efter miljøforhold. Ved afskalning og revner, skal disse straks udbedres. Overfladerne skal i øvrigt vedligeholdes efter behov, og inden forvitring er påbegyndt.
• Der kan forekomme små harpiksudtræk på elementerne. Når harpiksdråberne har siddet på overfladen så de krystalliseret, kan de fjernes med en let afbørstning, og eventuelt ved brug af rensebensin.
• Når vi modtager reklamationskema, vil du få en bekræftelse. Vores reklamationer varetages fortrinsvist af eksternt firma, uafhængig af os.
• Skulle reklamationen, der indsendes være uberettiget, forbeholder Horn-Group Aps. sig ret til at fakturere for dette.

Vigtigt:
Sammenhold altid godkendt ordrebekræftelse med det leverede. Der kan kun være tale om fejllevering såfremt der er uoverensstemmelse mellem det leverede og ordrebekræftelse.