Privat

Næsten 40% af vore kunder er private, som har fokus på grønne bæredygtige løsninger og et godt indeklima.

Privat

Næsten 40% af vore kunder er private, som har fokus på grønne bæredygtige løsninger, et godt indeklima og at have et liv

Privat

Næsten 40% af vore kunder er private, som har fokus på grønne bæredygtige løsninger, et godt indeklima og at have et liv

Altid frisk luft og energirigtig ventilation

Ventilationsvinduet ser ud som andre vinduer i både gammel og ny stilart. Det er en dobbeltkonstruktion typisk med 2-lags termo udvendigt og 6 mm enkeltlagsglas i en indvendig alu-ramme, som let kan åbnes og give adgang til servicering og rengøring mellem vinduerne. Bondehus og dannebrogsvinduer kan laves med 1-lags kitfalset glas udvendigt og 2-lags termo indvendigt.

Sådan fungerer Ventilationsvinduet
Et Ventilationsvindue tilfører luft til bygningen gennem den dobbelte konstruktion. Luften går ind forneden og stiger med de termiske kræfter op mellem det udvendige og det indvendige vindue. I toppen sidder Climawin-ventilerne og styrer luftstrømmen ind i boligen. På varme sommerdage styres den varme luft ud af vinduet og luften ind i boligen går uopvarmet gennem bypass-ventilen ved siden af. Om vinteren ved meget lave temperaturer reducerer ventilerne luftstrømmen med ca. 50% og reducerer dermed varmetabet. Bemærk: Ventilationsvinduets funktion kræver at der er enten naturligt eller mekanisk aftræk fra bygningen.

Billede
Produktbillede

VENT-1900

Tilpasset 100 år gammel bygningskultur. Fremtræder som traditionelt sidehængt vindue med eller uden sprosser i træ/træ eller træ/alu. Leveres både som standard og Ventilationsvinduer, samt døre.

Læs mere
Produktbillede

VENT-2000

Tilpasset arkitektur fra 1960 og fremefter. Fremtræder som traditionelt topstyret vindue med eller uden sprosser i træ/træ eller træ/alu. Leveres både som standard og Ventilationsvinduer, samt døre.

Læs mere
Produktbillede

VENT-2100

Produktdata følger. VENT-2100 serien er pt. taget ud af produktion.
Se i stedet under VENT-2000, træ/alu.

Læs mere

Råd og vejledning

Produkt i brug

Godt indeklima til ældre bygninger

Ventilationsvinduet er specielt udviklet til at skabe bedre indeklima i ældre boliger, hvor etablering af ventilation kan være kompliceret, pladskrævende og kostbart. Når en bolig renoveres med nye vinduer øges tætheden og det er nødvendigt at lufte mere ud end man var vant til, hvis fugtskader og skimmelsvamp skal undgås. Derfor anbefales det ofte at montere f.eks. et ventilationsanlæg. Ved at nøjes med at sætte nogle Ventilationsvinduer ind i sove- og opholdsrum, er det enkelt og billigere at opnå en løbende komfortabel luftudluftning uden at skulle huske at åbne og lukke vinduer i det daglige eller uden det voldsomme indgreb, det kan være i boligen, at skulle etablere mekanisk ventilation med plads til aggregatet og rørføring til og fra hvert rum.

Hvad koster det?
Ventilationsvinduer er dyrere end standardvinduer. I sammenligning med et mekanisk ventilationsanlæg er merprisen for Ventilationsvinduer normalt ikke dyrere. Ift. standardvinduer er der en prisforskel på typisk kr. 4-5.000 pr. vindue. Men de tjener de sig hurtigt hjem på sparet energiforbrug som iflg. Beregninger foretaget af Aalborg Universitet er i størrelsesordenen 20-25% pr. år sammenlignet med ældre 2-lags termoruder. At man så også undgår fugtskader og forbedrer sit indeklima er en væsentlig bonus. Ventilationsvinduet kan således tjene sig hjem på kort tid.

Funktion:
Ventilationsvinduets funktion kræver at der er aftrækskanaler i boligen. Det er der normalt fra køkken og bad. Ventilationsvinduet kan ofte med fordel kombineres med behovsstyret mekanisk udsug, som f.eks. en brugsvands-varmepumpe, som kan udnytte afkastluften og producere varmt brugsvand. Dermed kan man opfylde eventuelle krav til genvinding af afkastluften og få en endnu bedre driftsøkonomi. Det er gratis at få lavet en energiberegning, som viser hvor meget der kan spares i jeres projekt.

Produkt i brug

Ventilation i nye bygninger

Det er næsten for godt til at være sandt! ”Living Better” hedder konceptet til nybyggede huse, rækkehuse og lejligheder, som skal opfylde BR15 eller BR20. Ved at kombinere Ventilationsvinduet med en højeffektiv udsugs- luft/vand varmepumpe dækkes behovet for varmt brugsvand, varme og ventilation i én løsning. Ventilationsvinduerne tilfører boligen den nødvendige mængde frisk forvarmet luft, som udsugs-varmepumpen skal bruge til at producere varm og varmt brugsvand. Da luften er forvarmet forbedres varmepumpens effektivitet. Varmepumpen suger luften fra køkken, bryggers og bad og trækker energien ud af varmen og fugten i udsugsningsluften. For at kunne dække varmebehovet i huset kan afkastluften være helt ned til -15 grader C. Der udføres kun ventilationsrør fra køkken, bryggers, bad og toiletrum. Frisklufttilførslen kommer forvarmet til husets opholdsrum via Ventilationsvinduerne. Varmepumpen er ganske støjsvag og kan placeres i f.eks. i bryggers, entré eller køkken afhængigt af pladsforholdene.

Der er i dag opført en del boliger med Living Better konceptet, som opfylder BR15 og BR20, hvor solceller, ventilationsanlæg, central- eller fjernvarmesystem og/eller tilkobling til fjernvarme eller naturgas er sparet væk. Kombineres med absorberende ler på væggen, papir- eller træuld som isolering og et materialevalg uden dampspærre får man et helt enestående indeklima og en sund bolig!

Læs mere

Energiberegning

Vi regner for dig

I samarbejde med Aalborg Universitet og på basis af omfattende tests på Fraunhoferinstituttet i Tyskland har vi udarbejdet et energiberegningsprogram, som på basis af timedata om vejrforhold beregner Ventilationsvinduets energitilskud til boligen. Vi udarbejder et data-ark til projektet med alle nødvendige dokumenterede energi-data på både Ventilationsvinduet, standardvinduer og -døre, samt på den udsugsvarmepumpe, som vi anbefaler. Samtidigt gives vejledning i, hvordan data skal lægges ind i f.eks. BE15 beregningsprogrammet.

Kontakt
Illustration

Hvordan kommer du videre med dit projekt?

Få et uforbindende forslag og tilbud på Ventilationsvinduer til dit projekt. Send en kort beskrivelse, gerne med anførelse af eventuelle krav i byggetilladelsen, tag eventuelt foto af eksisterende vinduer og forefindes der en plantegning, så er det også god hjælp. Du modtager inden for 48 timer et forslag med pris. Hvis det ønskes kan den udsugsvarmepumpe vi anbefaler til opgaven inkluderes i tilbuddet.

Skal du bygge nyt kan vi tilbyde ”Better Living” pakken som tilbyder følgende:
Foruden at udarbejde forslag på Verdens Enkleste Indeklimaløsning baseret på Ventilationsvinduer og en udsugsvarmepumpe udarbejder Ingeniørfirmaet Genie Byggeoptimering, en indledende vurdering af om huset kan opfylde Br15 eller BR20. De kommer med nogle uforbindende anbefalinger på basis af jeres valgte materialer og løsninger. Denne service koster kr. 3.700,- plus moms. Hvis du ender med at vælge Better Livning løsningen er denne service gratis og beløbet fratrækkes købet af Ventilationsvinduet. Hvis du vælger at Genie Byggeoptimering skal hjælpe med den videre projektering og eventuelt den endelige energiberegning, så afregnes den medgåede tid direkte.
Nødvendigt materiale: Plantegning, facadeskitser, evt. byggetilladelse.

Hvordan bestilles vinduerne?
Du kan vælge at købe direkte fra os eller lade din håndværker stå for leverancen.
1. Når tilbuddet er godkendt aftales der en opmåling af vinduerne for produktion. Den foretages af os eller af den valgte håndværker. Ved nybyg aftales brug af mål fra arkitekt eller entreprenørs godkendte tegninger.
2. Ordrebekræftelsen indeholder de specifikke mål på vinduer og døre. Den underskrives af den, som skal indkøbe og faktureres.
3. Faktura fremsendes på aftalte a contobeløb, som indbetales. Herefter sættes produktionen i gang.

Brug for hjælp?

Tæt på og pålidelige

Der findes mange dygtige håndværkere og rådgivere, som kan hjælpe dig med dine nye Ventilationsvinduer. Ventilationsvinduer installeres som alle andre vinduer og kræver derfor ikke særlig ekspertise eller uddannelse. Vi har listet en række firmaer, som har erfaring med Ventilationsvinduet fra konkrete byggeprojekter. Hvis der ikke lige er en i dit område, så kan du trygt henvende dig til de lokale håndværkere. De vil selvfølgelig også kunne levere og montere Ventilationsvinduet: