Højstrupparken – totalrenovering af 2 prøvelejl.

2 prøvelejligheder på er blevet totalt renoveret i foråret 2015 for at skabe et mere moderne boligmiljø.

Bygherre: Fyns Almennyttige Boligforening.

Arkitekt: EMA, København og KPF Arkitekter, Viborg.

Rådgivende ingeniør: Viggo Madsen, Århus.

Projektet er støttet af Realdania.

Stort eller lille indgreb ved renovering af den ældre bygningsmasse?
2 prøvelejligheder på hhv. ca. 65 og 80m2 er blevet totalt renoveret i foråret 2015 for at skabe et mere moderne boligmiljø, som opfylder de krav man har til boliger i dag . Begge lejligheder har monteret Horn Ventilationsvinduer 2000 i træ/alu og et Danfoss ventilationsanlæg. TI har gennemført indeklima-målinger og udarbejdet en rapport, som viser at Ventilationsvinduet med direkte udsug med ventilator fra køkken og bad matcher balanceret ventilation i både kvalitet, komfort og energiforbrug. Rapporten kan ses her.