Teknologien

Ventilationsvinduet ligner et traditionelt vindue, men rummer indbygget automatisk teknologi (Pat.) der sammen med naturens egne kræfter forbedrer indeklimaet, reducerer risiko for fugt og sparer energi. Konstruktionen har gennemgået omfattende tests og har veldokumenterede helt unikke egenskaber, som skaber helt nye muligheder for indeklima- og energiløsninger i såvel nybyg som renovering.

Funktioner

Produkt i brug

Vinter

Minimual situation: Når den termostatiske ventil i toppen af vinduet registrerer at udeluftens temperatur er lav (under 10 grader) indstiller ventilen sig automatisk til at levere en svagere men konstant forvarmet luftstrøm.

Den koldere luft blander sig med indeluften på en komfortabel måde. Målinger foretaget af Teknologisk Institut og Fraunhofer viser, at der er ikke opstår træk mere end 60 cm fra vinduerne.

Produkt i brug

Forår og efterår

Normal situation: Ved udetemperatur på over 10 grader indstiller ventilen sig automatisk til at levere optimal forvarmet luftstrøm, som sikrer at den højere fugtighed i luften kompenseres af større luftmængde.

Produkt i brug

Sommer

Selvkølende situation: Ved udetemperatur på over 16 grader åbner bypass ventilen automatisk og leder frisk udeluft direkte ind. Luftstrømmen op mellem ruderne ledes automatisk ud i naturen. Denne styring af luftstrømmen kølerne ruderne og giver Ventilationsvinduet en markant selvkølende funktion.

Illustration

Målinger på bygninger har vist 30% lavere temperatur på indvendig side af vinduet ift. udetemperaturen.

Ventilsystemet

Hjertet i vinduerne

Horn-ventilsystem er udviklet på basis af kendt teknologi og fremstilles i gedigne materialer beregnet til at fungere i hele vinduets levetid. Det intelligente ventilsystem er patenteret og testet på Fraunhofer for præcision og stabilitet. Aalborg Universitet har anvendt testresultaterne til udvikling af et beregningsprogram, som gør Horn-group i stand til at levere dokumentation af energieffekten.

Dansk design
De ekstreme danske vejrforhold og krav til tæthed i husene gør det naturligt at indeklimaløsninger som Horn-ventilsystem udvikles i et land som Danmark. Horn-teknologien kan indbygges i næsten alle typer vinduer og udbydes globalt på licensbasis. Anvendes i dag af vinduesproducenter i en række lande, som fremstiller Ventilationsvinduer under eget navn, men med Horn-teknologien indbygget.

Nem vedligeholdelse
Horn-ventilsystemet er konstrueret så kun et minimum af vedligehold er nødvendigt for at sikre funktionen i vinduernes levetid. Der kræves ingen indstillinger eller indjustering. Det er gjort fra fabrikken. Luftvejene i ventiler og vindue skal holdes fri for fremmedlegemer f.eks. ved en årlig støvsugning eller aftørring

Billede
Produkt i brug

Fungerer uden strøm

Horn-Ventilsystemet i termostatisk udførelse fungerer uden brug af strøm. Hver ventil er udstyret med en lille voksmotor der udvider sig og trækker sig sammen ved temperaturudsving. De er konstrueret til at fungere meget præcist i de specificerede temperaturområder og kræver ingen vedligehold eller justering. Voksen i motoren er isoleret bag en membran og mængden er derfor konstant i produktets fulde levetid. Horn-Ventilsystemet fås også med elektromotorer, som kombineret med en styringsenhed kan kommunikere med andre af bygningens installationer. Det kan f.eks. bruges til at overstyre f.eks. ved højt CO2 eller fugt-niveau. Elektromotorerne kræver strømforsyning via net eller batteri.

Moderne russervindue
Dobbelte vinduer eller forsatsvinduer har været kendt i århundreder. Nogle bl.a. som Russervinduer der har en manuel udvendig og indvendig klap, som der kan ledes luft igennem. Ventilationsvinduet er en modernisering af disse principper. Ved at indbygge Horns-ventilsystem gøres vinduet i stand til at automatisk at tilpasse sig forholdene og hele tiden levere frisk forvarmet luft uafhængigt af adfærden i bygningen. Derfor kaldes Horn-Ventilationsvinduet: ”Det Intelligente Ventilationsvindue”.

Fremragende holdbarhed
I udviklingen af ”Det Intelligente Ventilationsvindue” er der lagt vægt på at de solide materialer i vinduerne og i teknologien skulle kunne holde til at blive anvendt i alle typer byggeri – også skoler, institutioner og almene boliger. Her kan belastningen af udstyret variere meget og behovet for lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er et væsentligt parameter. Flere års tilstedeværelse i markedet har vist, at Horn-Group er lykkedes med at skabe en holdbar og robust løsning.

Dokumentation

Omfattende dokumentation

Der foreligger omfattende dokumentation for Horn-ventilsystem og Ventilationsvinduet funktion og effekt fra anerkendte institutter både når det gælder vindues-funktionen (lystransperans, U-værdier, E-ref mv.), luftskifte/luftmængder, varmeoverførselseffekt, energi-effekt, støjdæmpende egenskaber, selvfiltreringseffekt i forhold til mikropartiker og NOX. Rapporter og resultater forevises gerne på forlangende. Flere af rapporterne er offentligtgjort på hjemmesiden.

SKEMA for ventilernes luftmængder ved forskellige pasc.

Illustration

Måling

Måling af indeklima

Det er muligt at måle sig frem til et godt indeklima selvom det ofte er meget personligt, hvad mennesker oplever som et behageligt indeklima at opholde sig i. Horn-Group har i flere år anvendt IC-metermålere til at lave før- og eftermålinger hos kunder ifm. etableringen af Ventilationsvinduer. Resultatet er ofte det samme: Blot en smule kontinuerlig tilførsel af frisk luft ind i en bygning, en bolig mv. forbedrer indeklimaet og lysten til at opholde sig i bygningen betydeligt.

Der findes for en række typer af bygninger formelle krav til luftskiftet og luftmængder under forskellige forhold. Ventilationsvinduet kan opfylde kravene og vi hjælper gerne med beregninger der understøtter dette. For eksisterende bygninger kan der blot ved at etablere et eller flere Ventilationsvinduer tilføres tilstrækkeligt med frisk forvarmet luft til at indeklimaet forbedres betydeligt og fugtniveauet reduceres markant – til glæde for bygning og beboere.

Energiberegning

Energiberegninger

Energiberegning på Ventilationsvinduet:
Det er påvist og målt, at energibesparelsen ved at lade den frisk luft forvarme gennem et Ventilationsvindue er markant. Erfaringerne viser, at anvendelsen af Ventilationsvinduet og indregningen af energieffekten kan gøre forskellen på om kravene til energiniveauet i bygningen overholder BR15 eller BR20 kravene.

Ifølge Bygningsreglementet må U-værdien bruges til indregning af den dynamiske effekt af Ventilationsvinduet i BE15 eller tilsvarende energiberegningsprogram, som anvendes af energikonsulenterne ifm. energiberegninger for nye eller renoverede bygninger.

I praksis har Ventilationsvinduet typisk en statisk U-værdi på niveau med 3-lags vinduer. Ved indregningen af den dynamiske effekt reduceres U-værdien, som dermed bliver et direkte udtryk for den energitilførsel der sker gennem udluftning via Ventilationsvinduet.

Omregningen foretages af Horn-Group og sker gennem anvendelsen af et energiberegningsprogram udviklet af AAU for Horn-Group til formålet.

Vejledende energiberegning ifm. tilbud:
Udarbejdes uden beregning efter modtagelse af plantegning, facadeskitse og kort beskrivelse af bygningens hoveddata så som positionering, materialer mv.
Dokumentation til endelig energirammeberegning (efter leverance af vinduer):

Udarbejdes uden beregning på basis af kopi af foreløbige BE15 beregning og fremsendes med erklæring til brug for færdig-dokumentation i energirapporten.

Energiberegning med varmepumper:
Horn-Group anbefaler udsugs-varmepumper i kombination med Ventilationsvinduet for optimal udnyttelse af energien i afkastluften.
Vi samarbejder med nogle af markedets førende eksperter og leverandører af varmepumpeteknologi og udarbejder gerne dimensioneringsforslag og energiberegningseffekt af anvendelsen af udsugsvarmepumper til produktion af varmt brugsvand og varme.

Ved at koordinerer anvendelsen af varmepumper med Horn-Group sikres hurtig og tidsbesparende tilgang til valide værdier af effekt-tal mv. til den endelige energirammeberegning.

Billede

Kontakt os gerne

Svar på blot 24 timer

Vi er altid til at komme i kontakt med enten pr. telefon eller pr. email. Alle henvendelser besvares samme dag eller inden for 24 timer. Forslag og tilbud på Ventilationsvinduer til enkeltboliger klares normalt også inden for 24 timer. Større projekter, lejlighedsprojekter, skoler og institutioner kræver ofte lidt længere tid, 2 – 3 dage. Energiberegninger, omregning af U-værdier klares normalt inden for samme tidsrammer.

Kontakt

Vi glæder os til at høre fra dig.