Vedligehold

Vedligehold ventilationsfunktion:
Ventilationsvinduer skal vedligeholdes som alle andre vinduer. Overflader kan aftørres med en fugtig klud og tåler almindelige rengøringsmidler.   Den indvendige ramme er hængslet i top og bund og kan nemt åbnes (eller afmonteres),  så der er adgang til at rengøre mellem de to vinduer. Til åbning af rammen anvendes den vedlagte nøgle. (Se foto).  

Luftkanalerne i top og bund af vinduet er dækket af en lakeret rist, som holdes på plads af magneter. I det daglige kan de støvsuges og aftørres. Risten i bunden kan løftes for adgang til et groft insektfilter, som kan tages ud og skylles i sæbevand inden det sættes i igen.
Risten i toppen af vinduet skjuler de termostatiske ventiler. De kræver ingen vedligehold eller justeringer. Støvsugning af risten og aftørring rækker.
Ventilerne monteret øverst på indvendig side af vindue kan åbnes og lukkes. De skal ALTID STÅ ÅBNE for ikke at spærre for lufttilførslen.
De kan lukkes i tilfælde af brand eller i tilfælde af meget kraft vindpres på facaden.

HUSK: At ventilerne SKAL åbnes igen, når forholdene er normale igen.

 

Generelle råd om vedligehold:
1. Vask af træoverflader
Vinduernes træoverflader skal vaskes mindst to gange årligt med rent vand tilsat et rensemiddel (for eksempel TEKNOCLEAN) for at fjerne støv, insekter og anden forurening, som kan danne grundlag for svampe og alger.

2. Reparation af småskader
Fundne overfladeskader skal repareres på følgende måde: slib det beskadigede sted med fint sandpapir. Rens det slebne sted for at fjerne støv og tør det grundigt. Mal det i den relevante farve ved brug af en syntetisk pensel beregnet til vandbaseret akrylmaling. Giv samme sted yderligere et lag fire timer senere. Hvis det skadede område er stort, slib det da let med sandpapir og reparer det som en helhed på den ovenfor beskrevne måde.

3. Yderligere kontrol
• Efterse delenes hjørnesammenføjninger på ydersiden (hvis der er revner slibes overfladen og fyldes med fugemiddel, som er af neutral farve og egnet til udendørs træoverflader).
• Vanddræn skal være fri og rene
• Efterse fugerne imellem vinduer og vægge.
• Fjern eventuel mug fra produktets overflader.

4. Harpiksknopper
Idet træ er et levende materiale må det forventes, selv med den bedste overfladebehandling, at der kan dannes harpiksknopper under malingen, dog i særlig grad på og omkring knaster. Hvis overflademalingen fremstår med minimale misfarvninger og/eller små harpiksperler kan disse fjernes med sprit eller terpentin.
Hvis harpiksen sidder som knopper under malingen, bør der gå 2-3 år inden malingen genoprettes. Harpiksen kan da skrabes og slibes bort, inden ny malerbehandling.

5. Behandling med vedligeholdelsesprodukter
Vi anbefaler, at trædele efter den ovenfor beskrevne rengøring mindst en gang årlig i overensstemmelse med brugsanvisningen. Inden rengøring skal eftersyn og nødvendige reparationer udføres som beskrevet under punkt 2 ovenfor. Alle reparationsarbejder bør kun finde sted, når lufttemperaturen er mindst 8°C og luftfugtigheden under 85%. Reparationsarbejdet bør ikke finde sted i direkte sollys. Drag venligst omsorg for, at rammernes tætningslister ikke dækkes med maling under reparationsarbejdet (tætningslisterne kan eventuelt tages ud af deres riller og sættes tilbage, når malingen er tør).
Det er af afgørende betydning, at småskader repareres hurtigt. Små beskadigede områder kan hurtigt vokse sig store, og det kan være vanskeligt at reparere dem senere.

6. Rammetætninger
Alle åbnende rammer er udstyret med modstandsdygtige og vejrfaste Q-lon tætningslister som rengøres efter behov (tætningslisterne er placeret i den rille, der løber rundt om rammeprofilet).
Til rengøringen bruges almindeligt vinduesrensemiddel – anvend IKKE benzin eller opløsningsmiddel. Undgå at male tætningslisterne og at dække dem med træbeskyttelsesmiddel/maling.

7. Hængsler
Metaldele (styreskinner, hængsler, begrænsere og tilsvarende) skal være rene og fri for fysiske hindringer. Dæk ikke metaldelene med maling!
To gange årligt bør alle bevægelige dele i hængsler, håndtag og låse smøres. Det er særlig vigtigt, at bevægelige dele, der holdes sammen med nitter, for eksempel drejebeslag, bliver renset og smurt mindst en gang årligt. Bemærk venligst, at i tilfælde af belastende omgivelser (for eksempel med meget støv i luften), kan der være behov for yderligere rensning og smøring. Forbindelser med metal mod metal smøres med neutral, frostsikker olie, som ikke samler støv (for eksempel teflonolie) ved brug af en oliedunk, injektionssprøjte eller en spraydåse med et tyndt rør. Overfladerne renses før smøring.

8. SIDESTYRET VINDUE
Smør det sidestyrede vindues omdrejningspunkter, styreskinnernes inderflade, aluminium-styreskinnens glideflade og espagnoletbeslagets bevægelige dele. Smør ikke selve glidebremsen.
Friktionsstyrken kan justeres ved at løsne eller spænde skruen indeni glidebremsen ved at dreje den med en sekskantnøgle.

9. TOPSTYRET VINDUE
Smør omdrejningspunkterne og styreskinnernes inderflade. Smør bevægelige dele af espagnolet-beslaget. Friktionsstyrken kan justeres ved med en sekskantnøgle at løsne eller spænde skruen indeni glidebremsen, som befinder sig i styreskinnen. Skruerne er præcist justeret, når vinduets stilling frit kan ændres, og vinduet forbliver i den ønskede stilling.

10. TOPHÆNGT VINDUE
Smør det tophængslede vindues omdrejningspunkter (hængsler) og sikkerhedsbegrænser.
Smør de bevægelige dele af et evt. espagnoletbeslaget.

DØRE
For døre gælder samme vedligeholdelsesvejledning vedr. tætningsbånd, hængsler, paskviler og andre bevægelige dele.

GLAS
Vask af glas
Glasvinduer vaskes på sædvanlig vis og ikke i stærk sol. Siliconerester kan evt. pudses væk med mikrofiberklud fugtet med vand tilsat lidt eddikesyre (max 5%). Vær særlig opmærksom på ikke at beskadige malede flader. Det er muligt at anvende en glasskraber beregnet til keramiske kogeplader, men kun på rengjorte ruder, da der ellers vil kunne opstå ridser i glasset.

Energi hard
Hvis metal anvendes på lavenergisiden af Energi hard, kan der opstå mørke striber, disse kan poleres væk med et polermiddel beregnet til keramisk kogeplade.

Temperaturspændinger.
Hurtig stigning af glassets temperatur eller store variationer i glasset vil skabe temperaturspændinger, som kan få glasset til at revne. For at undgå temperaturspændinger:
• Anbring ikke mørke genstande direkte imod glas;
• Ret ikke varmluftsstrømme eller varmestråler mod glas.

Gode råd om vinduespudsning:
Det er kun nødvendigt at bruge rent vand til pudsning af Ventilatinsvinduerne. Den ene af de 2 vedlagte mikrofiberklude gøres våd og vrides ikke for hårdt op. Den våde klud bruges til at vaske vinduet med, hvorefter vinduet aftørres med den tørre mikrofiberklud.